Fintoto

Fintoto Oy


Fintoto anordnar och marknadsför spel på hästar effektivt för att trygga hästnäringens förutsättningar i hela Finland.

Vår strategiska viljeyttring: att ansvarsmedvetet och jämnt föröka travets inkomster.

Företagets uppdrag är t.ex.
Att försälja och marknadsföra Toto-spel.
Att utveckla Toto-spelsystem inom och utanför travbanor, även internationellt.
Att bestämma för riksomfattande tävlingskalender i samordning med centralorganisationen Suomen Hippos.
Travsportens intern och extern information, TV-produktion och satellitsändningar.

Hela Fintotos aktiestock ägs av Suomen Hippos ry