Yhteiskuntavastuu

Vastuullisuus


Fintoton tavoitteena on mahdollisimman laaja, kohtuullisesti pelaava asiakaskunta. Pelaamisen on oltava hauskaa ajanvietettä ja laadukasta jännitystä. Niille asiakkaillemme, joilla on vaikeuksia hallita pelaamistaan, haluamme tarjota apuja ja neuvoja.
Yksinoikeuden periaatteelle rakentuva toimintamme on yhteiskuntavastuumme kulmakivi.


Rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan takaaminen, väärinkäytösten sekä rikosten torjuminen ja sosiaalisten haittojen vähentäminen ovat olennaiset yhtiön rahapelitoiminnan oikeuttamisperiaatteet.


Suomessa rahapelejä saa Fintoton lisäksi järjestää Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus.

Yhteiskuntavastuullisen toiminnan edistäminen on Fintotossa jokaisen velvollisuus ja luonteva osa kaikkea suunnittelua, päätöksentekoa ja käytännön tekemistä